Medlemsavgifter och info för 2022

Hejsan, här är årets medlemsavgifter.
Buntens bankgiro nummer är: 5792-4771
Skriv ditt namn och vad det är du betalar.

Medlemsavgifter 2022:
MFK-Bunten senior (från och med 20 år och uppåt) 225 kr
MFK-Bunten familj (Familj + barn upp till 20 år) 275kr
MFK Bunten Junior (upp till 20 år) 125 kr

SMFF + Bunten senior 370 kr
SMFF + Bunten familj 450 kr

SMFF Junior + Bunten Junior (upp till 20 år) 225 kr

Som medlem i SMFF får man bla en ansvarsförsäkring som täcker skador på 3:e person om olyckan skulle vara framme med ditt modellflygetyg.

 

Camping med husvagn/husbil 2022
Vi erbjuder besökande flygare och medlemmar att campa för 50kr/dygn utan el eller 100kr/dygn med el.
Medlemmar som önskar campa längre perioder betalar 500kr/månad för perioden 1:a juni – 30 september ink el.
(obs kalendermånad, dvs juni/juli/aug/sep, ej flytande 30 dagar).
Avgiften sätts in på bg 5792-4771 , märk inbetalningen med namn, camping och månad.

/Kassör Roger