Medlemsavgifter 2019

Det är hög tid att skicka in medlemsavgiften för 2019.
Buntens bankgiro nummer är: 5792-4771

Medlemsavgifter 2019:

MFK Bunten Junior (upp till 20 år) 100 kr
MFK-Bunten (från och med 20 år och uppåt) 200 kr
MFK-Bunten (Familj + barn upp till 20 år) 250 kr
SMFF + Bunten medlem 620 kr
SMFF + Bunten familj 670 kr

SMFF Junior + Bunten Junior (upp till 20 år) 200 kr

Tävlingslicens RC, om man vill vara med på SMFF sanktionerade tävlingar behöver man en tävlingslicens, 250kr kostar den.

Som medlem i SMFF får man tidningen Modellflygnytt i brevlådan 6ggr per år samt en ansvarsförsäkring som täcker skador på 3:e person om olyckan skulle vara framme med ditt modellflygetyg.