Styrelsen 2017

Mfk Buntens styrelse 2017

Ordförande:  Stig-Ronny Andersson
Sekreterare:  Jeanette Boman
Kassör:          Roger Larsson     kassor (at) mfkbunten.se
Ledarmot:     Rickard Eliasson
Ledarmot:     Curt Bylund
Suppleant:    Henry Väppling
Suppleant:    Kent Boman
Suppleant:    Stig Bylund