Styrelsen 2017

Mfk Buntens styrelse 2017

Ordförande:  Stig-Ronny Andersson
Sekreterare:  Jeanette Boman
Kassör:          Roger Larsson     kassor (at) mfkbunten.se
Ledarmot:     Rickard Eliasson
Ledarmot:     Curt Bylund
Suppleant:    Henry Väppling
Suppleant:    Kent Boman
Suppleant:    Stig Bylund

Medlemsavgifter 2017

Hejsan,

Det är hög tid att skicka in medlemsavgiften för 2016.
Buntens bankgiro nummer är: 5792-4771

Medlemsavgifter 2017:

a. MFK-Bunten (från 20 år och uppåt) 200 kr
b. MFK-Bunten (Familj + barn upp till 20 år) 250 kr
c. SMFF + Bunten medlem 575 kr
d. SMFF + Bunten familjemedlem 625 kr
e. Bunten Junior (upp till 20 år) 100 kr
f. SMFF Junior + Bunten Junior (upp till 20 år) 200 kr

Tävlingslicens RC, om man vill vara med på SMFF sanktionerade tävlingar behöver man en tävlingslicens, 200kr kostar den.

Som medlem i SMFF får man tidningen Modellflygnytt i brevlådan 6ggr per år samt en ansvarsförsäkring som täcker skador på 3:e person om olyckan skulle vara framme med ditt modellflygetyg.